Η MEGA GUARD A.E. 7η ανάμεσα στις 50 ταχύτερα αναπτυσόμενες εταιρείες

fortuneH MEGA GUARD A.E. παρουσιάζεται έβδομη στην λίστα των 50 ταχύτερα αναπτυσσόμενων εταιρειών, παρουσιάζοντας ένα υποσχόμενο τμήμα της ελληνικής αγοράς.

To περιοδικό For­tune, σε συνεργασία με την εταιρεία Hel­la­s­tat, κατήρτισε βάσει συγκεκριμένων οικονομικών κριτηρίων τον πίνακα των Hel­la­s­tat επεξεργάστηκε τα οικονομικά στοιχεία των τριών τελευταίων χρήσεων, κατέληξε σε μια ομάδα 85 εταιρειών, από τις οποίες για λόγους αντιπροσωπευτικότητας, το For­tune επέλεξε 50, προκειμένου να παρουσιαστούν εταιρείες από διαφόρους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Rate this item
(0 votes)

Sign up to our newslet­ter:

Joom­la­Man