ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΔΗΛΩΣΗ

Έχοντας υπόψη ότι:

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ είναι η έννοια με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Μια κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση δεν σημαίνει μόνο ότι εκπληρώνει πλήρως τις νομικές της υποχρεώσεις αλλά και ότι υπερβαίνει τα όρια εφαρμογής και τήρησης του νόμου επενδύοντας ‘περισσότερο’ στο ανθρώπινο δυναμικό, στο περιβάλλον και στις σχέσεις της με τους συναλλασσόμενους με αυτήν προμηθευτές και πελάτες.
Υπεύθυνα δηλώνω ότι αναγνωρίζω, αποδέχομαι, σέβομαι και εφαρμόζω:
  1. Τις αρχές και τα θεμελιώδη δικαιώματα εργασίας, όπως έχουν καθοριστεί από την Παγκόσμια Οργάνωση Εργασίας, τον Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
  2. Εξειδικευμένη εκπαίδευση στο προσωπικό σε ότι αφορά τα τεχνικά θέματα που έχουν σχέση με την διαδικασία παραγωγής, σε καθεστώς υγιών και ασφαλών συνθηκών εργασίας. Ευαισθησία στην ενδεικνυόμενη περιβαλλοντική προστασία.
  3. Κανόνες εντοπισμού των κινδύνων που ελλοχεύουν στις διαδικασίες παραγωγής του είδους που προσφέρω με ιδιαίτερη έμφαση και σημασία στην έννοια της πρόληψης του ατυχήματος και του επαγγελματικού κινδύνου.
  4. Σχέσεις ενθάρρυνσης της πληροφόρησης και συνεννόησης με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και προώθησης της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας με τους εργαζομένους.
  5. Την εθνική περιβαλλοντική και εργατική νομοθεσίας και των καθορισμένων από την Εθνική ή/​και τις κλαδικές, ειδικές, τοπικές συλλογικές συμβάσεις ορίων αμοιβής. Ίσες αποδοχές για την ίδια εργασία σε ίδιες συνθήκες εργασίας.
  6. Τους συμφωνηθέντες όρους απασχόλησης και εργασίας.
  7. Ενέργειες κοινωνικά υπεύθυνες σε περίπτωση ανασυγκρότησης – αναδιάρθρωσης της επιχείρησης ή επένδυσης με πιθανές σοβαρές κοινωνικές συνέπειες.
  8. Τις θεμελιώδεις αρχές της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα της αντίθεσης στην παιδική εργασία καθώς και τη στήριξης των μέτρων που έχουν ληφθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς στο χώρο του Παγκόσμιου Εμπορίου
Η δηλούσα
Ταχταρίδου Ιωάννα
Πρόεδρος, Δ. Σύμβουλος
& Νόμιμη εκπρόσωπος
MEGAGUARDA.E.

MEGA GUARD A.E.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1ο ΧΛΜ ΛΑΓΚΑΔΑ-​ΣΟΧΟΥ ΤΗΛ 23940 25818, FAX 23940 20142
ΑΘΗΝΑ Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 87 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ 210 5748041 FAX 210 5748058
ΠΑΤΡΑ.ΛΑΡΙΣΑ.ΣΕΡΡΕΣ.ΡΕΘΥΜΝΟ.ΙΩΑΝΝΙΝΑ.ΚΙΛΚΙΣ.ΜΥΤΙΛΗΝΗ.ΞΑΝΘΗ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

designed and devel­oped by Intersoft

Rate this item
(1 Vote)
Login to post comments

Η φιλοσοφία

Η φιλοσοφία της εταιρείας μας συνοψίζεται στο απόφθεγμα, ενός από τους επτάσοφούς της αρχαιότητας του Πιττακού του Μυτιληναίου :

«Συνετών ανδρών, πριν γενέσθαι τα δυσχερή, προνοήσαι όπως μη γένηται· ανδρείων δε, γενόμενα ευ θέσθαι»

Επικοινωνία

MEGA GUARD A.E.

ΑΘΗΝΑ ΦΛΟΙΑΣ 30, ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

210 5748041, FAX 210 5748058

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12,5 ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-​ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

2310 478760, FAX 2310 383044

&

1ο ΧΛΜ ΛΑΓΚΑΔΑ-​ΣΟΧΟΥ, ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

23940 25818, FAX 23940 20142

info@​megaguard.​gr

Κοινωνική Δικτύωση

Sign up to our newslet­ter:

Joom­la­Man